กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความสามารถในการประหยัดระยะเวลาการเดินทางของทางพิเศษ Download Download PDF