กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาติดตามคันทางดินมวลเบา Air Foam Mixed Stabilized Soil หลังเปิดใช้งานนานกว่า 12 ปี Download Download PDF