กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เศษวัสดุประเภทเผื่อในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน Download Download PDF