กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของเถ้าขยะต่อกำลังอัดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานผสมปูนซีเมนต์ Download Download PDF