กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมของรอยต่อระหว่างคานเหล็กกล่องกลวงกับเสาเหล็กกล่องกลวงเติมคอนกรีต Download Download PDF