กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพต้นแบบกำแพงกั้นเสียงที่ผลิตจากวัสดุไวนิล Download Download PDF