กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษากลสมบัติด้านกำลังของจีโอพอลิเมอร์ผสมถ่านเปลือกกล้วยน้ำวา Download Download PDF