กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Journey of Offshore Wellhead Platform Reuse Project Download Download PDF