กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมและกำหนดกลยุทธ์การเสนอราคางานก่อสร้างทาง Download Download PDF