กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนายพฤติกรรมการคืบจากพฤติกรรมการคลายความเค้นของทรายภายใต้แรงอัดสามแกน Download Download PDF